Unknown

133 - جسد سالمی از 1300 سال قبل به دست آمد

در روزنامه کیهان پنجشنبه 3 مرداد 1353 شماره 9319 قضیه عجیبی ذکر شده که عین مطالب آن اینجا درج می گردد : در حفاری که چند سارق ناشناس در یزد کردند ، جسد سالمی از 1300 سال قبل به دست آمد . جسد متعلق به ( ( بی بی حیات ) ) یکی از زنان نامدار صدراسلام است .
یزد خبرنگار کیهان چند سارق ناشناس ، برای سرقت اشیای عتیقه شبانه قبر ( ( بی بی حیات ) ) یکی از زنان نامدار صدراسلام را در روستای فهرج یزد ، شکافتند و با جسد سالم وی روبرو شدند .
به دنبال نبش قبر بی بی حیات ، روستائیان فهرج ، جریان دستبرد به زیارتگاه شهدای فهرج را به اداره فرهنگ و هنر یزد اطلاع دادند و کارشناس اداره فرهنگ و هنر یزد نیز ، ضمن دیداری از قبر و جسد کشف شده ، سالم بودن و تعلق جسد را به ( ( بی بی حیات ) ) تاءیید کردند .
جسد کشف شده که حدود 1300 سال پیش در زیارتگاه شهدا دفن شده ، هنوز متلاشی نشده و صورت و ابروها کاملاً برجسته مانده است .
خبرنگار کیهان در یزد که خود از نزدیک ، جسد کشف شده را دیده است می نویسد : حتی موهای سر جسد ، کاملاً سیاه و بلند است .
آقای مشروطه ، کارشناس ویژه اداره فرهنگ و هنر یزد ، ضمن تاءیید این خبر ، گفت : قبر و جسد متعلق به ( ( بی بی حیات ) ) ، یکی از زنان برجسته لشکریان اسلام است که در محل شهدا به جنگ با لشکریان یهود و زرتشتی پرداخته اند . در حال حاضر ، جریان امر ، به وسیله مقامات مربوطه تحت رسیدگی است .
آقای دربانی ، رئیس اداره فرهنگ و هنر استان یزد نیز ، ضمن تاءیید این موضوع گفت : قبر و جسد کشف شده ، متعلق به لشکریان اسلام و شهداست و ما ، هم اکنون سرگرم بررسی و تحقیق پیرامون این ماجرا هستیم .
روستای فهرج ، در سی کیلومتری یزد قرار گرفته و دارای چند اثر تاریخی و باستانی است . از جمله این آثار ، ( ( زیارتگاه شهدا و بی بی حیات ) ) است که به صدراسلام تعلق دارد و زیارتگاه روستاییان است . تاریخ ایجاد این آثار ، در کتاب تاریخ یزد ( ( مفیدی ) ) نیز به صدراسلام نسبت داده می شود .
روستائیان فهرج می گویند : سارقان بخاطر دستبرد به آثار عتیقه ای که معمولاً همراه افراد نامدار و سرداران ، در قبر گذاشته می شده است ، آرامگاه ( ( بی بی حیات ) ) را شکافته اند و معلوم نیست چیزی هم به دست آورده اند یا نه ؟
و در کیهان شنبه 5 مرداد 1353 ، شماره 9320 در دنباله شماره قبل چنین نوشته است :
علل سالم ماندن جسد 1300 سال قبل بررسی می شود
یزد خبرنگار کیهان تحقیق پیرامون ماجرای نبش قبر ( ( بی بی حیات ) ) در روستای فهرج یزد ، ادامه دارد و از طرف ژاندارمری یزد ، خادم این زیارتگاه مورد بازجویی قرار گرفت . قبر ( ( بی بی حیات ) ) که در روستای فهرج یزد قرار دارد چند روز پیش به وسیله چند سارق ناشناس حفر شد و جسد ( ( بی بی حیات ) ) که از 1300 سال پیش تا کنون سالم مانده است ، از زیر خاک بیرون آمد . بنابه تاءیید مقامات مسئول یزد ، جسد بی بی حیات یکی از زنان نامدار صدراسلام متلاشی نشده و اسکلت ، ابروها و موهای سر جسد ، کاملاً سالم مانده است .
امروز در یزد اعلام شد که مقامات اداره فرهنگ و هنر ، اداره اوقاف و ژاندارمری یزد ، سرگرم مطالعه چگونگی نبش قبر ( ( بی بی حیات ) ) و علل سالم ماندن جسد هستند . از طرف ژاندارمری یزید نیز ، کتبا درخواست رسیدگی شد و در محل ، خادم زیارتگاه شهدا مورد بازجویی قرار گرفته است .
مشروطه ، کارشناس اداره فرهنگ و هنر یزد ، ضمن تاءیید سالم بودن جسد و تعلق آن به ( ( بی بی حیات ) ) گفت : کسانی که شبانه قبر ( ( بی بی حیات ) ) را برای یافتن اشیاء عتیقه ، حفاری کردند ، ابتدا دو نقطه زیارتگاه شهدا را خاک برداری کرده اند و چون چیزی نیافته اند ، به نبش قبر ( ( بی بی حیات ) ) دست زده اند . با این حال ، هنوز روشن نیست اشیاء عتیقه ای از داخل قبر به سرقت رفته است یا نه .
وی افزود : بزودی برای پوشاندن قبر ( ( بی بی حیات ) ) که زیارتگاه روستائیان فهرج است ، اقدام خواهد شد .