صفحه اصلی لیست ناشران راهنما ورود | ثبت نام سبد خرید
()

درفرهنگ لغت
آب بند

(بَ) (ص . اِمر.) 1 - سَّد. 2 - کسی که ماست و پنیر و مانند آن را درست می کند. 3 - کسی که تَرَک ظروف شکسته را می گرفت .


آب بندی

(بَ)(حامص . اِ. )1 - بستن مسیر آب . 2 - عایق کردن جایی یا چیزی در برابر نم و رطوبت . 3 - تنظیم شدن موتور ماشین یا هر دستگاه دیگری . 4 - ریختن آب در سماور، آب پاش و غیره .


آب بها

(بَ) (اِمر.) پولی که در ازای آب دهند، حق الشرب .


آب پا

(اِفا.) میرآب ، کسی که در تقسیم آب نظارت کند.


آب پاش

(اِمر.) آلتی دسته دار و سر پهن و سوراخ سوراخ برای آب دادن به گیاهان .


آب پاشان

(بْ) (اِمر.) نک آبریزگان .


آب پز

(پَ)(اِمر.)آنچه که در آب ساده و بی - روغن پخته شده باشد.


آب پشت

(بِ پُ) (اِمر.) منی ، آب مرد.


آب پیکر

(پِ یْ کَ) (اِمر.) 1 - ستاره ، کوکب . 2 - روشنایی صور فلکی .


آب تاخت

(اِمر.) 1 - فشار آب ، نیروی آب . 2 - پیشاب ، ادرار.


آب تاختن

(تَ) (مص ل .) ادرار کردن ، شاشیدن .


آب تلخ

(بِ تَ) (اِمر.) (کن .) 1 - شراب . 2 - (کن .) عرق .


آب تنی

(تَ) (حامص .) شنا، غوطه خوردن در آب .


آب جر

(جَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) جزر.


آب جگر

(بِ جِ) (اِمر.) کنایه از: خون ، خونابه (طبق طب قدیم ، جگر مرکز خون است ).


آب جو

( ~ِ جُ) (اِمر.) نوشابة الکلی ضعیف که از مالتوز و مخمر آب جو تهیه شود، ماءالشعیر، شراب جو، فوگان ، فقاع .


آب چرا

(چَ) (اِمر.) 1 - ناشتایی ، غذای اندک . 2 - خوراک وحوش و طیور.


آب چشم

(بِ چَ) (اِمر.) اشک ، سرشک .


آب چشی

(بْ. چِ یا چَ)(حامص . اِمر.) غذایی که نخستین بار در حدود شش ماهگی به کودک دهند.


آب چلو

(چِ لُ) (اِمر.) آبی که برنج در آن جوشیده باشد، ابریس ، آشام ، آشاب .


آب چیلک

(لَ) (اِ.) پرندة مهاجری که جثة کوچک ، سر گرد، منقار دراز و باریک و پاهای بلند دارد و در کنار نهرها زندگی می کند و از کرم ها و حشره ها تغذیه می کند.


آب حسرت

(بِ حَ رَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) اشک ، سرشک .


آب حوضی

(حُ) (ص نسب .) کسی که آب حوض ها را کشیده و آن ها را تمیز می کرد.


آب حیات

( ~ ِ حَ یا حِ)(اِمر.) نک آب حیات .


آب خشک

(بِ خُ) (اِمر.) شیشه ، آبگینه ، بلور.


آ

(حر.) «آ» یا «الف ممدوده » نخستین حرف از الفبای فارسی ؛ اولین حرف از حروف ابجد، برابر با عدد «1».


آ

هان ! هلا! آی !


آئورت

(ئُ) [ فر. ] (اِ.) سرخرگ بزرگی که به بطن چپ قلب متصل است و خون تصفیه شده را به تمام بدن می رساند، بزرگ سرخرگ . (فره )


آب

خفته (بِ خُ تِ) (اِمر.) 1 - آب راکد. 2 - ژاله . 3 - برف . 4 - تگرگ . یخ . 5 - شیشه ، بلور. 6 - شمشیر (در غلاف ).


آب

دهان (بِ دَ) (اِمر.) آبی لزج و اندکی قلیایی که از غده های دهان ترشح گردد و وقتی با غذا آمیخته شود موجب سهولت هضم آن می گردد، بزاق .


آب

رز (بِ رَ)(اِمر.) 1 - شراب ، می . 2 - آب زهر.


آب

خانه (نِ) (اِمر.) مستراح ، مبرز، مبال .


آب

[ سر - عبر. ] ( اِ.) 1 - یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه ». 2 - نام ماه یازدهم سالِ یهود.


آب

ریختگی (تِ) (حامص .) آبروریزی ، افتضاح .


آب آوردن

(وَ دَ) (مص ل .) نوعی بیماری چشم که بر اثر پیری یا بیماری آب از چشم روان می گردد.


آب اماله

(بِ اِ لِ) [ فا - ع . ] ( اِ.) هر داروی مایعی که ا ز طریق تنقیه به بیمار منتقل کنند.


آب انبار

(اَ)(اِمر.) 1 - جایی سرپوشیده برای ذخیره کردن آب در زیرزمین . 2 - آبدان ، آبگیر.


آب انداختن

(اَ تَ)(مص ل .) 1 - نطفه ریختن در رحم . 2 - ادرار کردن .


آب انداز

(اَ)(اِمر.) 1 - استراحتگاهی در میان دو منزل برای رفع خستگی از چهارپایان . 2 - آب دزدک .


آب اندام

(بْ. اَ) (ص مر. اِمر.) خوش قد و قامت .


آب انگور

(بِ اَ) (اِمر.) 1 - فشردة انگور. 2 - شراب ، باده .


آب اکسیژنه

(اُ ژِ نِ) [ فا - فر. ] (اِ.) مایعی که خاصیت اکسید کنندگی قوی دارد و برای رنگ بری و ضدعفونی کردن به کار می رود، پراکسید هیدروژن .


آب باختن

(تَ) (مص ل .)از دست دادن شکوه و هیبت .


آب باریک

(اِمر.) 1 - آب کم . 2 - درآمد اندک . آب باریکه (کِ) (اِمر.) (عا.) نک آب باریک .


آب باز

(اِفا. اِمر.) 1 - شناگر. 2 - غواص .


آب بازی

(حامص .)1 - شناگری . 2 - غواصی .


آب برداشتن

(بَ تَ) (مص ل .) فرق داشتن هدف باطنی با اعمال ظاهری .


آب بسته

(بِ بَ تِ) (اِمر.) 1 - شیشه ،آبگینه ، بلور. 2 - ژاله ، شبنم . 3 - تگرگ ، یخ .


آب بقا

(بِ بَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) آب حیات .


نتایج جستجو
بخش :

علمی - فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۴/۲۰

101

مقاله شكار ويروسها تحت عنوان اوليه دايرة المعارف ويروسها وروشهاي مقابله با آنها تهيه گرديد.اين مقاله به عنوان پروژه كارشناسي مهندسي كامپيوتر ارائه شد كه با كمي تغي.......

تولید کننده :

محسن غلامي-قبادقلعه شاخاني

زبان :

فارسي

دریافت ها :

۷۳۵۰

شكار ويروسها
بخش :

اجتماعی - خانواده

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

23

مجموعه درسهایی از زندگی مثل ٰچگونه سلام کردن ٰ خدا حافظی و ...

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۱۴۱۷

بهشت خانواده جلد 1
بخش :

اجتماعی - خانواده

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

15

مجموعه درسهایی از زندگی مثل ٰچگونه سلام کردن ٰ خدا حافظی و ...

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۱۱۴۱

بهشت خانواده جلد 2
بخش :

اجتماعی - خانواده

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

21

این کتاب راههای درست زندگی کردن زن و شوهر را آموزش می دهد

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۱۳۲۳

چگونه بهترین همسر باشیم؟
بخش :

اجتماعی - خانواده

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

119

در این کتاب اطلاعاتی درباره آن چیزهایی که یک جوان از قبیل خود شناسی ٰ بلوغ و ... بداند

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۹۲۹۸

آنچه یک جوان باید بداند؟
بخش :

اجتماعی - سرگرمی

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

111

مجموعه سخنان نغز و زیبا

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۹۹۸۳

کاریکلیماتور
بخش :

اجتماعی - سرگرمی

تاریخ انتشار :

۱۳۹۰/۳/۱۲

528

مجموعه لطایف و داستانهای زیبا

تولید کننده :

غلامرضا زهره منش

زبان :

فارسی

دریافت ها :

۲۷۱۹۲

لطایف
صفحه اصلی | ارسال کتاب | ارسال sms | قالب های کتابچه | امکانات | آمار کتاب خانه | چه خبر ؟ | رفع مسئولیت | تبادل لینک | قوانین | حمایت از ما | درباره ما
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت مرجع کتاب های موبایل محفوظ می باشد
کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد

Design By : Sarang | Mobile Site By : IWAP

از ما حمایت کنید


<